Eddy Roelofs

SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS)

Wij gebruiken BIDS, een uitgeklede versie van Microsoft Visual Studio voor het ontwikkelen van rapporten en overzichten. Deze rapporten maken we via een website beschikbaar voor onze klanten m.b.v. SQL Reporting Services (SSRS). We maken daarbij onderscheidt tussen rapporten die gebruikers zelf opvragen en datadriven rapporten. Deze laatste rapporten worden automatisch in een directory gezet op het moment dat een nieuw rapport vereist is, bijvoorbeeld een overzicht van de dagelijkse verkopen.

Hieronder staat een overzicht van een eenvoudig rapport.
Roelofs en Schenk - BIDS - Het ontwerpen van een rapport

Wij gebruiken de SQL Server Business Intelligence Development Studio (BIDS) voor het ontwikkelen van rapporten en overzichten. BIDS is een uitgeklede versie van Microsoft Visual Studio. De ontwikkelde rapporten worden als RDL (Report Definition Language) of RDLC file opgeslagen en zijn op de volgende manier te gebruiken:

1) Via een windows applicatie
2) Via de ingebouwde reportserver van SQL Reporting Services (SSRS).
3) Via een internet applicatie
4) Via een intranet applicatie
5) Uit een directory waar ze automatisch worden opgeslagen, bijvoorbeeld automatisch gegenereerde facturen

Hieronder staat een voorbeeld van de indeling van de Report Manager
Roelofs en Schenk - Report Manager - Overzicht directories

De rapportdefinities, RDL en RDLC files, kunnen daarna eenvoudig worden ingelezen in de juiste directory van de reportserver
Roelofs en Schenk - Report Manager - Overzicht rapporten

Het rapport kan daarna binnen de rapportserver getest worden
Roelofs en Schenk - Report Manager - Het uitvoeren van een rapport We maken daarbij onderscheidt tussen rapporten die gebruikers zelf opvragen en data driven rapporten. Deze laatste rapporten worden automatisch in een directory gezet op het moment dat een nieuw rapport vereist is, bijvoorbeeld een overzicht van de dagelijkse verkopen. Hieronder staan de stappen voor het toevoegen van een een datadriven rapport in plaatjes:

Stap 1: Het instellen van de standaard databron
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services - Instellingen

Stap 2: De naam van het rapport instellen
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 3: Het rapport is aangemaakt zonder instellingen
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services - TimedSubscription

Stap 4: De juiste omschrijving invoeren
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 5: Het instellen van een specifieke gegevensbron en gebruiker
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 6: Het instellen van de juiste query
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 7: Het instellen van de juiste parameters en het bestandstype
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 8: Start met het instellen van de trigger om het rapport uit te voeren
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 9: Het aanmaken van een schedule voor het rapport
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 10: Laat het rapport eerst eenmalig draaien
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 11: Zoek het rapport op in de reportserver database in SQL server
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 12: Zoek het subscriptionID op van het rapport
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services

Stap 13: Schrijf een stored procedure in SQL server die het rapport aanroept en roep deze procedure aan in een applicatie
BIDS Een data driven rapport - Reporting Services


Roelofs en Schenk - Toekomstgericht

Toekomstgericht

Partnerships voor de lange termijn
Roelofs en Schenk - Snelheid

Snelheid

Binnen 2 werkdagen reactie op uw vragen

Roelofs en Schenk - Kwaliteit

Kwaliteit

Constante focus op kwaliteit en resultaat

Roelofs en Schenk - Netwerk

ICT Netwerk

Groot netwerk binnen de ICT branche