Operations Research Oplossingen van idee tot bruikbaar produkt

Wij begeleiden organisaties met operations research vraagstukken. Wij zetten in de rol van (ICT) consultant complexe wiskundige problemen, planningen en optimalisatievraagstukken om in eenvoudig te gebruiken software, daarbij zo veel mogelijk rekening houdend met de systemen die al bij een bedrijf aanwezig zijn. Gespecialiseerd in dataconversie, matching, Microsoft BI, reporting, C# en SQL-server Wij combineren wiskunde, ict en business en helpen u van concept tot bruikbaar produkt.

AMP-Groep Bepaling optimale tijdvensters voor het bezorgen van pakjes

AMP
AMP
AMP
AMP
AMP groep Optimale tijdvensters berekenen door de inzet van Bigdata, vanuit historische data kunnen voorspellingen worden gemaakt voor de toekomst.

”AMP wil klanten niet onnodig op hun pakket laten wachten en zet daarom bigdata in om optimale tijdvensters te bepalen.”

Arriva Openbaar vervoer waar je op kunt vertrouwen

ArrivaSinds 2001 is Arriva één van onze vaste opdrachtgevers

Projecten bij Arriva Nederland
Albatros is een boordcomputer en communicatiesysteem waarmee de bussen van vervoersmaatschappij Arriva zijn uitgerust.

• Voertuigvolgsysteem - De ASL (Arriva Service en Logistiek) verkeersleiding kan de bus via het systeem volgen met behulp van gps zodra de buschauffeur zich aanmeldt. De chauffeur kan de centrale bereiken via een ingebouwde GSM-functie.

OV-Chipkaart - Het Albatros-systeem is noodzakelijk voor het correct functioneren van de OV-Chipkaart.

• Infotainment - Het systeem geeft informatie over omgevingsfactoren die voor een bus van belang zijn, zoals ongelukken, de weersverwachting of stremmingen.

• Camerabewaking - Albatros biedt ook ondersteuning voor de camerabewaking in de bus.

Vetag en KAR (Verkeerslichtbeïnvloeding)

MIPOV (Model Informatieprofiel Openbaar Vervoer) rapportages

• TISA, Ticket Informatie Systeem Arriva

• Multicard gegevens inlezen en genereren van kaarten en facturen van grootverbruikers via SSRS (SQL-server Reporting Services)

Arriva
Arriva
Arriva
Arriva

RET De Rotterdamse Electrische Tram N.V. is een Nederlands vervoerbedrijf dat actief is in het stadsvervoer in en om de stad Rotterdam.

RET
RET
RETMUIS (Metro Uitruk Inruk Systeem)

”Geautomatiseerde uit- en inrukplanning MUIS (Metro Uitruk Inruk Systeem) voor de metro van Rotterdam. Het scenario voor een bepaalde dag wordt ingelezen, hierin staan de omlopen die gereden moeten worden. Voor het totaal van de omlopen wordt bepaald door welke metro combinatie deze omloop het meest optimaal gereden kan worden, rekening houdend met de eisen van de verschillende lijnen en met onderhoud aan voertuigen. Hieruit volgt een uitruk en een inrukplanning. Bij calamiteiten kan er binnen enkele seconden een nieuw optimum bepaald worden.”

RET
RET

GVB De openbaar vervoerder van Amsterdam.

GVB
GVB
GVB
GVB
GVBOmzetten van databestanden in KPI's voor de reisinformatie

”Bigdata systeem voor het inlezen en berekenen van 6 KPI's voor de reisinformatie. De gehele keten van de reisinformatie is hierin opgenomen, met alle koppelvlakken KV1, 5, 6, 8, 15 en 17. De reisinformatie wordt iedere dag ingelezen.”