Eddy Roelofs

Business analyse

Business analyse door Roelofs en Schenk

Meestal komen klanten bij ons terecht omdat ze een proces willen optimaliseren en wordt direct gedacht en gesproken over Systeemontwikkeling, echter een systeem moet wel nodig zijn en ook passen bij de klant. Het is daarom van belang om de haalbaarheid van het project eerst te bekijken, is er een businesscase voor de optimalisatie, wat de risico's, kansen e.d. (SWOT analyse) en welke oplossing past in het landschap van de klant?

Vaak blijkt na een eerste gesprek dat wij niet de eerste partij zijn die het probleem probeert op te lossen!

Proof of concept

Bij complexe problemen wordt de klant geadviseerd eerst een proof of concept te doen. Tijdens deze proof of concept tonen wij aan dat de door ons gekozen oplossingsrichting in de praktijk echt werkt. Pas na de proof of concept wordt begonnen met de werkelijke applicatie ontwikkeling.

Momenteel hebben wij een proof of concept fase afgesloten bij de RET (Rotterdamse Elektrische Tram).

Voor de RET hebben wij aangetoond de uit- en inrukplanning voor de metro van Rotterdam te kunnen optimaliseren en automatiseren. Voor deze planning hebben we een windows applicatie gebouwd in c# met de naam MUIS (Metro Uitruk Inruk Systeem) .

Windows Applicatie RET

Het scenario voor een bepaalde dag wordt ingelezen, hierin staan de omlopen die gereden moeten worden. Voor het totaal van de omlopen wordt bepaald door welke metro combinatie deze omloop het meest optimaal gereden kan worden, rekening houdend met de eisen van de verschillende lijnen en met onderhoud aan voertuigen. Hieruit volgt een uitruk en een inrukplanning. Bij calamiteiten wordt er binnen enkele seconden een nieuw optimum bepaald.

De metrobestuurders kunnen m.b.v. een online applicatie via SQL Reporting Services (SSRS) direct de meest actuele planning op hun mobiele telefoon of ipad ophalen.
Planning MUIS van de RET

Door de enorme tijdwinst die de proof of concept applicatie al oplevert wordt deze tijdelijk door de RET in gebruik genomen. Momenteel wordt met een IT Projectmanager van Roelofs en Schenk gestart met de applicatie bouw in het landschap van de organisatie.

Roelofs en Schenk - Toekomstgericht

Toekomstgericht

Partnerships voor de lange termijn
Roelofs en Schenk - Snelheid

Snelheid

Binnen 2 werkdagen reactie op uw vragen

Roelofs en Schenk - Kwaliteit

Kwaliteit

Constante focus op kwaliteit en resultaat

Roelofs en Schenk - Netwerk

ICT Netwerk

Groot netwerk binnen de ICT branche