Eddy Roelofs

Cyclisch Iteratief Ontwerpproces (Agile)

Cyclisch Iteratief Ontwerpproces (Agile) door Roelofs en Schenk


Het is niet meer van deze tijd om alle eisen en wensen in één keer vast te leggen en ook in één keer te programmeren. Daarom maken wij gebruik van een cyclisch iteratief ontwerpproces (Agile) tijdens onze systeemontwikkelingtrajecten.

Bij deze methode wordt gekeken welke eisen en wensen wanneer opgeleverd kunnen worden, software releases vinden plaats in kleine stapjes (Scrum) en sluiten aan op de roadmap van de klant.

Indien de klant bepaalde functionaliteiten erg belangrijk vindt worden deze eerst ingevoerd en in een latere fase minder belangrijke onderdelen en wensen.

Het grote voordeel van deze methode is dat er snel tastbare resultaten zichtbaar zijn en de gebruikers erg betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe applicatie, hetgeen direct voor draagvlak in de organisatie zorgt. Het is uiteraard wel van belang te blijven toetsen of het oorspronkelijk doel in iedere stap nog wordt nagestreeft.

Roelofs en Schenk - Toekomstgericht

Toekomstgericht

Partnerships voor de lange termijn
Roelofs en Schenk - Snelheid

Snelheid

Binnen 2 werkdagen reactie op uw vragen

Roelofs en Schenk - Kwaliteit

Kwaliteit

Constante focus op kwaliteit en resultaat

Roelofs en Schenk - Netwerk

ICT Netwerk

Groot netwerk binnen de ICT branche